define( 'AUTOMATIC_UPDATER_DISABLED', true ); define( 'WP_AUTO_UPDATE_CORE', false ); İnternet Tarihi | System Image
İnternet Hizmetleri
• Cool Sender V.3.0 • Google Reklam • Web Tasarımı • İnsan Kaynakları
System Image

Mail Reklam, bir direkt pazarlama yöntemidir. Pazarlama aracı olarak elektronik posta ile gönderimi kullanılır. Genel bir tanımlamayla, mevcut veya potansiyel müşteriye gönderilen her bir e-posta, “Mail Reklam” olarak tanımlanabilir.

İnternet danışmanlığı, internet üzerinden fonksiyon göstermek isteyen işletmelerin stratejilerini geliştirmeyi ve bu yolda firmalara, danışmanlık hizmeti sunmayı hedefler. Firmaların, internet ortamında pazarlama faaliyetlerini başlatmaları öncesindeki aşamaların oluşumunu da sağlar. Danışmanlar, online satış araçlarının oluşturulması ve yürütülmesi konularında da yardımcı olurlar.

İnternette marka oluşturmak pazarlama ve iletişim sistemlerinin tamamen teknolojiye odaklanması ile farklı pek çok şekilde yapılabilmektedir.

Online reklamcılık, internet (world wide web) üzerinden yapılan reklam faaliyetleridir. Pratikte ise, Google veya Yahoo’da bir AdWords hesabı oluşturarak, anahtar kelimeleri iyi belirleyip, ziyaretçilerin sitenizi veya reklamlarınızı farketmelerini sağlamaktır.

İnsan kaynakları, bazı organizasyonlarda, performans, çalışan ilişkileri ve kaynakları planlaması gibi geleneksel personel fonksiyonları yönetiminin kombinasyonu olarak tanımlanan bir terimdir. İnsan kaynaklarının şirketlerdeki fonksiyonları, işe alma, işten çıkarma, eğitim ve diğer kişisel durumlarla ilgilidir.

İnsanların günlük uğraşılarının dışında arta kalan zamanlarda, eğlence veya eğitim gibi amaçlara yönelik, kendine has kuralları olan, yetenek, zeka, dikkat ve rastlantıya dayanan, amacına yönelik zevk veren aktivitelere “oyun” denir.

Reklam, belirli bir marka, ürün veya hizmetin daha fazla satışını sağlamak için potansiyel müşterilerin satınalma faaliyetlerini artıran bir iletişim şeklidir. Günümüzde gittikçe artış gösteren küreselleşmenin bir sonucu olarak, daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmanın en iyi yolu reklamdır.

Reklam ajansı, yaratıcılığa, planlamaya reklam yönetimine dayalı bir hizmet sektörü işidir. Reklam ajansı, müşteriden bağımsızdır ve dıştan bir bakış açısı sağlayarak, müşterilerin ürün ve hizmetlerinin satışlarını artırma konusunda büyük getiri sağlar.

Logo; sembol, amblem, işaret gibi unsurlardan oluşan ve bir markayı temsil eden grafikle gösterilen bir öğedir. Logo tasarımının amacı, görür görmez bir markayı çağrıştırmasını sağlamaktır.

İnternet Tarihi

İnternet Tarihi


İnternet geçmişi 1962 li yıllarda Amerika da ki en popülüer üniversiteler arasında olan Massachusetts Institute of Tecnology‘de  ile başlamıştır diyebiliriz.

MIT in araştırmaya sunduğu Galaktik Ağ kavramları internetin ilk çıkış noktası idi. MIT de çalışan Lawrance Roberts ve Thomas Merrill birden fazla bilgisayarın birbiri ile iletişim kurmasını sağlayan çalışmalar yaptılar.

İnternet önceleri sadece ana bilgisayara bağlı bir ağ yöntemi denilen merkezi sisteme dayalı idi.Ve sınırlı bir alanda sadece kiralanan terminallerde hatlar ile kullanılabiliyordu.

Zamanla yapılan pek çok araştırma ağlar arasındaki iletişimi ve fiziksel ağların birbiri ile bağlantıları interneti ikinci bir adıma ; yani  digital ağ modeline taşıdı…  

1966 larda ARPANET adlı proje ile dört merkezden ana bilgisayarlara bağlantılar sağlanması ile internet ilk gelişimini tamamladı.

ARPANET i meydana getiren ilk dört nokta aşağıdaki gibiydi…

  • University of California at Los Angeles (UCLA)
  • Stanford Research Institute (SRI)
  • University of Utah
  • University of California at Santa Barbara (UCSB)

1970 lerin çözümleri ile açık ağ protokolleri nin gelişmesine ve genel erişim kapasitesinin artmasına sebeb oldu. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen iletişim sistemlerinde ki kopukluk tam olarak giderilemedi ve sınırlı bir internet ağı basit ve fiziksel bir yapı ile kullanıldı.

Bu basit yapı sayesinde küresel bir ağ sistemi ile internet protololleri ile birleştirildi. Hızla yayılan bu internet ağı bugünkü küresel ağ modelini oluştudu.

Oldukça kısa bir zamanda pek çok bilgisayar ARPANET denilen bilgisayar ağına bağlandı ve 1971 yılı itibari ile Network Control Protokol adı verilen bir protokol ile çalıştırılmaya başlandı.

Ve 1972 yılında elektronik posta e-mail, ARPANET ile  kullanılarak ilklere imza atıldı. Ve bu gün internetin temel taşı TCP /IP ana sistemleri ile yer aldı..

1980 ler de özel olarak çalışan servis sağlayıcıları vardı. Bunların kullanımının yaygınlaşması  ve  özellikle 1990 yıllarında popüler olarak kullanılması ile artıl internet son aşamasınıda tamamlamıştı.

 Üstelik bu dönemler de kullanılmaya başlayan internetten ticaret ve kültür etlinlikleri açısından ciddi bir gelişime sebep oldu.

Ayrıca 1980 lerde Savunma Bakanlığı kontrolündeki  olan Amerikalı askerbirliği ağı ARPANET ile yollarını ayırdı. Ve kendi ağ sistemlerine geçiş yaptı..

1990 yılında ise özelleştirmenin yaygınlaşması ile NFS internet işletmeciliğinden ayrıldı ve yerini 1995 itibari ile ABD internet tüm ile işletimi özel işletmecilere bıraktı…

Etiketler : , , , ,

İnternet Haberleri
Web haberlerinden kısa kısa...
Otel Rehberi
Otel Rehberi
Arama Motorları
Arama Motorları
Mail Programı
Mail Programı
Saat
Saat
Dövmeci
Dövmeci
Silah Oyunları
Silah Oyunları
İnternet Haberleri
System İmage